INNOVATIE & CORE BUSINESS GELIJK

WAAROM JE INNOVATIE STRATEGIE & BUSINESS STRATEGIE GELIJK MOETEN ZIJN

De crisis heeft zijn impact gemaakt.
En nu de economie en daarmee de wereld weer zo snel zijn verandert het afgelopen jaar, voelt vrijwel elk gevestigd bedrijf de noodzaak om te moeten vernieuwen, oftewel innoveren.

Directeuren, leidinggevenden, managers en werknemers over de hele wereld werken er hard aan om erachter te komen hoe ze hun bedrijf weer kunnen laten slagen, met behulp innovatie.

Wat natuurlijk fantastisch nieuws is en mijn innovatie hart sneller laat kloppen.
Echterrr de kunst bij het laten innoveren van je bedrijf zit hem niet alleen in het wát, maar vooral ook in het hóe je innoveert.


LET’S BURN THAT MONEY

Het gaat er niet om hoeveel geld een bedrijf uitgeeft, maar hóe het geld wordt besteed.
Het trainen van medewerkers in het gebruik van de juiste methodieken, als lean startup en design thinking is een perfecte basis voor het transformeren van de ‘way-of-working’ om innovatie te laten floreren.

Het is ook belangrijk voor het management om de manier waarop ze innovatie binnen hun bedrijf behéren te veranderen.
Zodat ze kunnen aansluiten bij de manier van werken van hun innovators.

Een benchmark rapportage van PriceWaterhouseCoopers (PwC) (gebaseerd op wereldwijd onderzoek uitgevoerd op 1220 leidinggevenden in 44 landen).
Met het doel om; "te begrijpen hoe leiders innovatie zien en wat ze doen om de vruchten ervan te plukken".

In het rapport staan een aantal belangrijke bevindingen die het vermelden waard zijn:

 • Uit de onderzoeksresultaten bleek dat bedrijven nu meer methodieken en transformatie voor innovatie omarmen, zoals open-innovation, agile en design thinking.
Sterker nog, bedrijven die dit meer voor hun innovatie gebruiken, hadden twee keer zoveel kans dan hun concurrenten om groeipercentages van 15% of meer te mogen verwachten.

 • Meer dan 60% van de bedrijven beschouwt hun werknemers als hun belangrijkste partners voor innovatie, vergeleken met 16% van de bedrijven die hetzelfde standpunt innamen voor startups.

 • Technologie wordt niet langer gezien als een manier om trends en concurrenten bij te houden.
Het wordt nu gezien als slechts een belangrijke motor van innovatie.
Leidinggevenden realiseren zich ook dat het naast technologie, net zo belangrijk is om innovatieve bedrijfsmodellen te ontwikkelen en aansluiting te vinden op de daadwerkelijke klantbehoefte.

STRATEGIE IS VERBINDENDE FACTOR

Bovenstaande bevindingen uit het PWC-rapport zijn een belangrijke bijdrage aan de kennis in ons vakgebied.
Maar enkel het toepassen van methodieken is nog niet voldoende voor echt blijvende successen..

De bevinding die mij het meest opviel, betreft de rol van strategie.
Het PwC-rapport maakt des te meer duidelijk dat leidinggevenden natuurlijk niet alleen voor de lol in innovatie investeren.
Het uiteindelijke doel van hun investeringen is uiteraard om hun bedrijven op lange termijn in stand te houden en te laten groeien.

Dit doel wordt weerspiegeld in de bevinding dat leidinggevenden omzetgroei beschouwen als de belangrijkste maatstaf voor het meten van het succes van innovatie.
Deze statistiek is veel belangrijker dan ‘vanity-statistieken’, zoals het aantal producten waaraan teams werken of het aantal nieuwe ideeën in de pijplijn, of uberhaupt een innovatie afdeling hebben.

Ik ken innovatie drivers die geloven dat innovatie gaat over 'zoveel mogelijk ballonnen op laten en zien welke blijven vliegen’.
Het PWC-rapport bevestigd echter dat dergelijke ‘willekeurige innovaties’ niet tot veel rendement leiden.
Bedrijven mogen niet investeren in een willekeurige verzameling niet-gerelateerde projecten.
Er moet altijd een verband zijn tussen je innovatiestrategie en de algemene bedrijfsstrategie van het bedrijf!

En toch zie je in de praktijk (en lees je dit ook terug in het PWC-rapport), dat een groot aantal bedrijven moeite hebben met het overbruggen van de kloof tussen de innovatiestrategie en de bedrijfsstrategie.

In feite gaf 65% van de bedrijven, die meer dan 15% van hun omzet in innovatie investeren, aan dat het afstemmen van de bedrijfsstrategie op hun innovatievisie hun topmanagement-uitdaging was.
Vijftien procent van de omzet..!
Dat is veel geld dat geïnvesteerd wordt in innovatieprojecten die in wezen “flying blind” zijn.
Wat ik in mijn eigen projecten heb ontdekt, is dat er vanuit de leiding vaak onduidelijkheid is over hoe zij innovatie willen inzetten in de bredere context van het bedrijf.. 

Op de volgende vragen is vaak geen echt antwoord:

• Wat is onze visie op de toekomst?
(Meestal zijn deze ontzettend kortzichtig of totaal niet SMART. Daarnaast worden visie, missie en strategie uberhaupt door elkaar gehaald..)

• Wat zijn de belangrijkste trends die van invloed zijn op onze branche?
(De opgeleverde strategieën zijn vaak een random bingo aan bullsh*it-termen)

• Hoe vertalen we onze visie, missie en strategie naar de business?
(Vaak liggen er prachtige plannen, maar wordt de vertaling nooit naar de werkvloer doorgevoerd)

• Hoe zijn we van plan om innovatie te gebruiken om te reageren?
(Hier wordt dan een dure consultant ingehuurd die een copy-paste plan neerlegd dat totaal niet aansluit)

Zonder deze strategische begeleiding is het voor innovators in grote bedrijven vaak moeilijk om te weten ‘waar te spelen’ of ‘hoe te spelen’ en uberhaupt ‘waarom te spelen’.


STRATEGISCHE OPTIES

Maar hoe kunnen bedrijven hun innovatiestrategie ontwikkelen?
Welke strategische opties zijn er voor hen beschikbaar?

Er zijn drie hoofdbenaderingen voor een innovatiestrategie je kunt identificeren:

• Klantgedrag analyseren: zoals Apple, gebruikt hun superieure inzichten over de behoeften van klanten, om tot nieuwe productideeën te komen.

• Markt analyseren: zoals Samsung, richt zich op het creëren van waarde door stapsgewijs producten te verbeteren die zich al op de markt hebben bewezen (ieder product is een test).

• Technologische drijfveer: zoals Google, zijn afhankelijk van hun sterke interne technologische mogelijkheden om nieuwe producten te ontwikkelen.

Alle drie de strategische benaderingen van innovatie zij goed mee te werken voor bedrijven.
Belangrijk is dat management expliciet is over hun gekozen strategische aanpak.


LAST BUT NOT LEAST

Daarnaast moeten ze hun innovatiestrategie verbinden met de algemene bedrijfsstrategie van het bedrijf.
Dus hoe versterkt het één het ander.

Ze moeten duidelijke richtlijnen geven over de rol van innovatie binnen de algehele bedrijfsportfolio.

Alleen wanneer een dergelijke strategische afstemming is bereikt, kunnen bedrijven op de lange termijn succesvol innoveren.

FREE INNOVATION TOOLKIT

Innovate with
the right tools.

Get started and Innovate Lightning Fast with all the tools of our proven RACE Innovation toolkit.


join the club.

Join our ever growing community of innovation experts and unlock a world of valuable freebies.

© 2023 InnovatieProfessionals B.V. | All rights reserved

Herengracht 449A | 1017 BR | Amsterdam