DESIGN THINKING VS SERVICE DESIGN

EEN MANIER VAN WERKEN EN EEN MANIER VAN DENKEN

Je kunt als beroep service designer zijn, maar niet design thinker.
Als professional kun je design thinking wél toepassen.

Snap je het nog?

 LATEN WE BEGINNEN MET ENKELE DEFINITIES VAN DESIGN THINKING:

A) Design thinking kan worden omschreven als een discipline die de subtiliteit en methoden van de ontwerper gebruikt, om de behoeften van mensen af te stemmen op wat technologisch haalbaar is en wat een levensvatbare bedrijfsstrategie kan omzetten in klantwaarde en marktkansen.

B) Het is een benadering gericht op de mens die in staat is om te ontdekken, d.m.v. multidisciplinaire, samenwerkingsperspectieven (co-creatie) die gedachten en processen tastbaar maken, paden die leiden tot innovatieve bedrijfsoplossingen.

C) Een methode van probleemoplossende strategie waarbij de verzamelde gegevens visueel worden uitgedrukt om nieuwe strategieën, manieren en methoden te creëren om problemen op te lossen, kansen te creëren of zwakke punten te versterken.

Kortom, Design thinking is een manier van werken en denken, waarin je de klant centraal stelt. Om zo een product of service te optimaliseren naar hun behoeften.

 LATEN WE NU EENS KIJKEN NAAR SERVICE DESIGN:

 A) Service design is een aanpak waarin het plannen en organiseren van mensen, infrastructuur, processen, communicatie en materiële componenten van een (bestaand) product, of service, om de daarvan kwaliteit en de interactie tussen serviceprovider en klanten te verbeteren.
Met andere woorden, het doel van de service design methodologie, is om te designen op basis van de behoeften van klanten of deelnemers, zodat de service gebruiksvriendelijk, competitief en relevant is voor de klanten.

B) Service design heeft alles te maken met het nuttig, bruikbaar, efficiënt en wenselijk maken van de service die je als (bestaand) bedrijf levert.

 C) Service design is het toepassen van designprocessen en vaardigheden op de ontwikkeling of verbetering van (nieuwe en bestaande) services.
Het is een creatieve en praktische manier om bestaande diensten te verbeteren en nieuwe te innoveren.

DUS ALS CONCLUSIE:

Design Thinking is een manier van werken en denken die altijd kan (en moet) worden gebruikt om zakelijke problemen op te lossen (en te blijven verbeteren voor jouw klant).
Service Design is het toepassen van designdenken en ontwerpmethodologie in niet-materiële producten.
Met daarin een end-2-end visie en verantwoordelijkheid.

FREE INNOVATION TOOLKIT

Innovate with
the right tools.

Get started and Innovate Lightning Fast with all the tools of our proven RACE Innovation toolkit.


join the club.

Join our ever growing community of innovation experts and unlock a world of valuable freebies.

© 2023 InnovatieProfessionals B.V. | All rights reserved

Herengracht 449A | 1017 BR | Amsterdam